Партньорство

Зинев Арт Технологии ЕООД е компания, разработваща, изпълняваща и управляваща европейски проекти и предоставяща консултации в сферата на изкуството, културата, интернет базираните дейности и образованието, развиване на ПОО, онлайн обучение и училищно образование, както и регионално развитие. Екипът на ЗАТ има дългогодишен опит в изпълнението на успешни ЕС проекти, стартирайки от програми LdV, eLearning и Учене през целия живот и достигайки до програма Еразъм+ и ОП Развитие на човешките ресурси. ЗАТ също така предоставя на училищни администрации, МСП, НПО и местни власти услуги и обучения за разработване и изпълнение на ЕС проекти.

www.zatbg.org

Началото на Zavod VOZIM през 2010 г. е свързано с адресиране на проблема, свързан с високия брой млади хора, тежко пострадали в резултат от пътни инциденти в Словия. От малка група младежки работници – пара и куадрипледжици, пострадали при пътен инцидент – ние се развихме в организация с фокус младежка работа на национално ниво за включване на хора в неравностойно положение.

До днес силата ни е в социалното приобщаване и овластяването на хора в неравностойно положение – хора в инвалидни колички (парапледжици и куадрипледжици) да станат младежки работници, ангажирани с превенция и разчупващи стереотипите, свързани с уврежданията.

На база установени потребности на младите хора и по-специално на пострадалите при пътен инцидент, ние фокусирахме нашите дейности в следните взаимосвързани области:

– ефективна превенция (в сферата на пътната безопасност, вредата от алкохола и дрогата, инциденти);

– младежка работа (превенция, насърчаване на здравословен стил на живот и спорт; устойчива мобилност);

– социално приобщаване на хора в неравностойно положение (пострадали при пътен инцидент със засегнат гръбначен стълб и ползващи инвалидни колички)

– овластяване на младежка работа по превенция; намиране на работа за пострадали; антидискриминация);

– устойчива мобилност (повишаване на информираността),

– социални маркетингови кампании за промяна на поведението и повишаване на информираността

www.vozim.si

Hellenic Road Safety Institute (R.S.I.) “Panos Mylonas” вече е постигнал сериозен принос към пътната безопасност и социалните дейности в Гърция и по света като неправителствена организация в дългосрочно сътрудничество в властите, образователни институции и частния сектор за последните 18 години работа. Институтът има консултативен статут за United Nations (ECOSOC), член е на Глобалния форум за пътна безопасност (WP.1), UNRSC, член основател на YOURS, присъединен член на Fedération Internationale de l’Automobile (FIA), член на Глобалния алианс на НПО за пътна безопасност и Международната пътна федерация (IRF). От 2007 г. RSI е национален референт за Европейската харта за пътна безопасност в Гърция. Институтът е и активен член на EuroRAP в Гърция от 2008 г. R.S.I. е член на Националния съвет за пътна безопасност в Гърция и активен член на Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC). Работата му е призната и наградена от Европейския парламент с наградата European Citizen.

www.ioas.gr

Българска асоциация на пострадали при катастрофи е създадена през 2006 г., за да подкрепя жертви на пътни инциденти и техните семейства, както и да развива дейности по превенция и намаляване на пътните инциденти. Асоциацията е първата организация в Република България, която се включва в Европейската харта за пътна безопасност. Участват в промяната на законодателството, свързано с транспорт и пътна безопасност, както и в провеждането на множество кампании, свързани с обучение на деца, учители, млади шофьори и студенти. Инсталирали са билбордове и електронни табла, през които излъчват клипове и документални филми на тема пътна безопасност.

www.bazk.org

Skip to content