За проекта

Проект SAFER BEHIND THE WHEEL има следните цели:

– да подобри уменията, знанията и нивото на гражданска ангажираност на младежки работници по темата за пътната безопасност и превенцията на шофирането под въздействието на алкохол и наркотици;

– да овласти и подкрепи приобщаването на оцелели след автомобилни катастрофи с физически увреждания като ги обучи като младежки работници и инфлуенсъри;

– да повиши нивото на осъзнатост и възприемането на практики за безопасно шофиране сред младите шофьори и обучаващите се такива, повишавайки по този начин нивото на тяхната отговорност и гражданска ангажираност.

Нашата цел е да насочим вниманието на младите хора към изключително важен проблем, директно водещ до множество инциденти – шофирането под въздействие на алкохол и наркотици. Смятаме, че колкото повече се говори за един проблем, толкова по-разпознаваем става той.

ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА: ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ и ОВЛАСТЯВАНЕ НА ОЦЕЛЕЛИ ОТ АВТОМОБИЛНИ КАТАСТРОФИ

SAFER е иновативен в сложния си подход към няколко проблема.

Първият проблем се отнася до изключително високия дял на автомобилни катастрофи с млади водачи поради употреба на алкохол и наркотици. SAFER планира да използва театър на потиснатите за представяне и обсъждане на такива истории; също така вербатим театър, като една безопасна форма на документален театър, за представяне на лични истории, чието директно споделяне може да е твърде тежко в емоционален план за разказвача.

Вторият проблем е социалното изключване, в което се озовават жертвите на автомобилни катастрофи поради физическите увреждания или психологическия стрес. Жертвите на автомобилни катастрофи ще бъдат овластени, за да поемат отговорност и гражданска ангажираност като споделят своите истории и участват в посещения в средни училища, училища за шофьори, университети, поемайки проактивна роля и участвайки дейно във всички симулации.

Как таргетираме младите хора чрез проекта

SAFER е специално насочен към младите хора, като група, която изисква много усилия и подкрепа, за да формира отговорно отношение спрямо шофирането, отчитайки усложненията, до които обратното обикновено води.

Пълнолетието дава определени права, което не означава автоматично, че всички решения, които се вземат и всички действия, които се предприемат от този момент насетне са безопасни и разумни. Шофирането е една от сферите, в които погрешните преценки могат да са смъртоносни, а в същото време младостта е периода, в който се изграждат навици за цял живот.

Запознайте се с екипа

ЗИНЕВ АРТ

ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Координатор, България

VOZIM ZAVOD ZA INOVATIVNO IZOBRAZEVANJE

Партньор, Словения

HREI

PANOS MYLONAS

Партньор, Гърция

Българска асоциация на пострадали при карастрофи

Партньор, България

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Skip to content